411001 Thước căn lá 8 pcs, thước đo khe hở 0.05-0.5 mm – 8 lá Vogel Germany.

100,000 

Danh mục: