566-150 Bút thử điện 150mm, Voltage Tester VDE 1000V, loại bỏ túi áo, hạ thế Elora – Germay

110,000 

Danh mục: