AGS-40R Kìm cắt sắt V, kềm cộng lực cắt thanh chữ V dày 3,2mm cạnh 40mm MCC Japan

6,600,000 

Danh mục: