Bộ đôi viên dưỡng khớp Joint samine 750 và viên nang Thanh Cốt Thống hỗ trợ làm trơn ổ khớp vận động linh hoạt

475,000