Chì kẻ mắt không trôi dạng gel Shiny Mini Hàn Quốc Màu G11 (Dark Choco)

89,000