CW-350 Mỏ lết góc , độ mở ngàm 21-51mm. Mỏ lếch 350mm. MCC Japan

800,000 

Danh mục: