Đà Nẵng – Bà Nà – Cầu Vàng – Sơn Trà – Biển Mỹ Khê – Hội An – Đà Nẵng (Bay Vietnam Airlines. Khách sạn 4*) – Black Friday

2,990,000 

Danh mục: