Dán móng tay 3D gồm 14 miếng không thấm nước(QF491-500)

3,000