Đầu tăm nước của máy tăm nước DCIT ( phụ kiện )

110,000