Điện thoại Vsmart Active 3 (4GB/64GB) Xanh Sapphire

3,490,000