Điện thoại Vsmart Active 3 (4GB/64GB) Xanh Sapphire

2,190,000