Điện thoại Vsmart Active 3 (6GB/64GB) Xanh Lục Bảo

3,990,000