Điện thoại Vsmart Active 3 (6GB/64GB) Xanh Sapphire

3,990,000