Điện thoại Vsmart Aris (6GB/64GB) Xám nhật thực

5,990,000