Điện thoại Vsmart Aris 8GB/128GB Lục Cực Quang

4,490,000