Điện thoại Vsmart Bee 3 (2GB/16GB) Xanh

1,590,000