Điện thoại Vsmart Joy 3 (2GB/32GB) Đen đại dương

2,290,000