Điện thoại Vsmart Joy 4 (3GB/64GB) Đen cẩm thạch

3,290,000