Điện thoại Vsmart Joy 4 (4GB/64GB) Đen cẩm thạch

3,590,000