Điện thoại Vsmart Joy 4 (4GB/64GB) Xanh ngọc lam

3,590,000