Điện thoại Vsmart Live 4 (6GB/64GB) Đen lam ngọc

4,290,000