Điện thoại Vsmart Star 4 (3GB/32GB) Xanh Coblat

2,490,000