Khóa học TIN HỌC VP – Chinh phục excel công sở – (149.250 – 224.250 đ)

NỘI DUNG KHÓA HỌC
Phần 1: Giới thiệu tổng quát
Phần 2: Nâng cao hiệu suất làm việc với phím tắt
Phần 3: Đồ thị nâng cao trong Excel
Phần 4: Vận dụng các hàm nâng cao xử lý số liệu
Phần 5: Xử lý, tổng hợp và phân tích dữ liệu
Phần 6: Khai thác lợi thế trình bày dữ liệu của Microsoft Excel
Phần 7: Viết ứng dụng quản lý công việc trên Microsoft Excel
Phần 8: Bảo mật bảng tính

Giá tham khảo: 149.250 đồng