Nước súc miệng Valentine, tiêu diệt và ngăn ngừa vi khuẩn

35,000