Phấn bột che khuyết điểm Aery jo (tone sáng)

495,000