Phấn bột hút dầu Finish Loose Powder No.23 Geo Py13

299,000