Phấn phủ ngọc trai dạng nén Météorites Compact Light Revealing Powder.

1,250,000