Trà lam s671 dotea – giống shan tuyết cổ thụ sử dụng đọt lá và phương pháp gác bếp cổ truyền độc đáo

480,500 

Danh mục: