TURMERIC JOINT Giúp hỗ trợ phản ứng viêm bình thường, tăng khả năng linh hoạt di động khớp (60 Viên nang)

1,235,000