VC-0163 Dao cắt ống nhựa , kéo cắt ống nhựa PVC. Kiểu cổ điển. MCC Japan

2,250,000 

Danh mục: