VC-0220 Dao cắt ống nhựa PVC, kéo cắt ống nhựa. Kiểu cổ điển . MCC Japan.

870,000 

Danh mục: